ŽABOKREKY – Základná škola len s ročníkmi I. stupňa – Žabokreky 54, Žabokreky

Naša škola sa aj tento rok zapojila do vašej kampane : „DO ŠKOLY NA BICYKLI “
Podmienky boli ovplyvnené protiepidemiologickými opatreniami a jesenným počasím s častými dažďovými prehánkami.
Napriek tomu sa do kampane zapojilo veľké percento našich žiakov.
Ako sprievodnú akciu robíme – DOPRAVNÚ SÚŤAŽ – a – JAZDU ZRUČNOSTI.
Dopravnú súťaž si organizovala každá trieda samostatne. Bola zameraná na dopravné predpisy , ktoré sa týkajú chodcov, ako jazdiť na bicykli a ako sa správať na chodníku a na ceste. Po dopravnej súťaži sme sa presunuli na školský dvor kde bola pripravená trať na – JAZDU ZRUČNOSTI-.
Zapojili sa všetky deti . Ich úlohou bolo prejsť vyznačenú trať na bicykli bez chýb. Čas nerozhodoval.
Všetci súťažiaci boli odmenený za skvelé výkony. / fotky v prílohe/
Sme veľmi radi, že každý rok organizujete takúto akciu, ktorá podporuje zdravie  detí na celom Slovensku!

Organizátor
Partneri