Vzdelávanie o aktívnej mobilite

  • Ekológia je dnes súčasťou vzdelávacieho procesu detí na základných či stredných školách.
  • Edukácia o udržateľnej a zdravej planéte by ale nemala skončiť iba pri téme triedenia odpadu. Doprava patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia, a to najmä v mestách. 
  • Merania Cyklokoalície dokázali, že najmä vo väčších mestách dýchajú deti pri príchode do školy mimoriadne znečistené ovzdušie, pričom zdrojom tohto znečistenia je primárne automobilová doprava.
  • Voľba dopravného prostriedku pri ceste do školy či za prácou či zábavou má vplyv aj na naše vlastné zdravie. Chôdza či jazda na bicykli a kolobežke majú vďaka vlastnému pohybu človeka vplyv na jeho zdravie, imunitu či nadváhu. 
  • Dieťa, ktoré dochádza do školy pešo 1 km, prejde za bežný mesiac až 42 kilometrov a spáli približne 1700 kcal. Ranný pohyb navyše naštartuje metabolizmus dieťaťa, pozitívne vplýva na autoimunitné procesy a zvyšuje jeho pozornosť na vyučovaní.
  • V prípade ak je dieťa rovnakú vzdialenosť vozené a jeho rodič sa vracia domov, prejde automobilom spravidla dlhšiu vzdialenosť. Takýmto vozením detí rodič najazí 80-90 kilometrov mesačne a vypustí až 13,5 kg Co2 do atmosféry.
  • Doprava je dôležitá aj z hľadiska klimatickej zmeny. Na Slovensku sa podiela na 18,2 % emisií skleníkových plynov. Ako zdroj informácii o zmene klímy aj pri vyučovaní môže poslúžiť stránka faktyoklime.sk.
  • Tu nájdete návrh aktivít, ktoré v rámci vyučovania môžete vyskúšať so svojimi žiakmi: Vzdelávanie o mobilite-pdf.

Na stiahnutie

Vzdelávanie o mobilite
Vzdelávanie o mobilite
Organizátor
Partneri