VLČANY – Základná škola s materskou školou – Vlčany 1547, Vlčany

Naša škola poverila školského koordinátora, aby inšpiroval a motivoval nielen žiakov, ale i dospelých, napríklad aj také pani upratovačky k bicyklovaniu. Koordinátor zvolil ako účinný spôsob tejto motivácie prezentáciu v programe Powerpoint, ktorú spracoval najmä z medicínskeho hľadiska. Oslovil lekárov, ktorí sa k danej téme vyjadrili, aby zvýšil dôveryhodnosť svojej prezentácie a jej úroveň. Žiakom i ostatným ju odprezentoval, aby v nich vzbudil záujem o bicyklovanie a zvýšil ich dochádzku do školy bicyklom. Jeho snahou bolo podnietiť ich nielen k dochádzaniu do školy na bicykli v rámci súťaže, ale inšpirovať ich k tomu počas celého roka. Jeho hlavným úsilím bolo podnietiť zainteresovaných k bicyklovaniu nielen počas cesty do školy, do práce, ale aj mimo nich, najmä do prírody, ktorá je balzamom pre telo aj dušu.

Zasielame samotnú prezentáciu, fotografiu a časť videa o jej prezentovaní školským koordinátorom, ako hlavnú aktivitu vedúcu k motivovaniu žiakov i ostatných k bicyklovaniu a jeho propagácii. Zároveň zasielame 2 fotografie o tom, ako sa žiačka snaží motivovať svojich spolužiakov k bicyklovaniu samotnou prezentáciou od koordinátora. Koordinátor to považoval za účelné. Zasielame aj fotografie o tom, ako sa školský koordinátor snaží inšpirovať zamestnancov školy, konkrétne  pani upratovačky k bicyklovaniu.

 

Organizátor
Partneri