VALASKÁ BELÁ – Základná škola s materskou školou – Valaská Belá 242, Valaská Belá

Dobrý deň,

naša základná škola sa nachádza v malebnej obci Valaská Belá. Sme obklopení prekrásnou prírodou Strážovských vrchov, ktorú si vážime. Vymýšľame rôzne akcie podporujúce ochranu životného prostredia a zdravý životný štýl detí. Radi sa do podobných akcií aj zapájame. Teší nás, že naše deti aj samé majú iniciatívny prístup k problematike ochrany životného prostredia. Skrášľujú okolie školy, obce, pravidelne čistia povodie nášho potoka. Dvakrát sme zorganizovali školskú akciu „Pešo do školy“ a naši žiaci ju podporili 90 %-nou účasťou. Deti nadchla aj vaša výzva „Do školy na bicykli“, no trochu nám čísla znížila karanténa niektorých žiakov a v niektorých dňoch aj nepriaznivé počasie. Do vašej akcie sa zapojili aj niektorí zamestnanci školy. Myslím si, že podobné aktivity nás združujú a vlievajú životnú energiu nielen žiakom, ale aj nám pedagógom. Určite v nich budeme pokračovať.

Organizátor
Partneri