TRNAVA – Základná škola s materskou školou – Spartakovská 5, Trnava

V tomto školskom roku 2021/2022 sa naša škola ZŠ s MŠ Spartakovská 5, v Trnave zapojila do kampane Do školy na bicykli po prvýkrát. Naša škola sa nachádza na veľkom sídlisku Družba. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa zapojilo málo žiakov a zamestnancov školy. Väčšina z nich býva v blízkosti školy, takže dochádzajú peši. A naopak, tí čo dochádzajú z väčšej vzdialenosti alebo z dedín, jazdia do školy s rodičmi na aute. 

Ako druhý dôvod malej účasti vidím nedostatočný priestor na odkladanie bicyklov, málo stojanov na bicykle bez prestrešenia, teda bez možnosti odložiť bicykel v prípade zlého počasia.

Veľa detí by chodilo do školy na bicykli, keby boli cesty bezpečnejšie. Pri priechodoch by ráno mohli stáť policajti a pomáhať im bezpečne prejsť na druhú stranu. V meste sú síce vybudované cyklochodníky, ale rodičia sa boja o bezpečnosť svojich detí. 

Priebeh kampane hodnotím pozitívne aj napriek nižšiemu počtu žiakov, ktorí prišli do školy počas dvoch týždňov na bicykli. Veľa detí prišlo peši, čo stojí tiež za povšimnutie a pochvalu. A samozrejme ma veľmi potešilo, že sa zapojili aj niektoré kolegyne a jeden kolega.

Všetkým zúčastneným sa chcem vysloviť jedno veľké ďakujem.

Organizátor
Partneri