TRNAVA – Základná škola s materskou školou – Atómová 1, Trnava

Do školy na bicykli 2021

Kampaň Do školy na bicykli 2021 je úspešne za nami. Pedagógovia našej školy sa aktívne zapojili do propagácie bicyklovania ako zdravého životného štýlu. Niektorí prišli na bicykli až do riaditeľne 😊.

Učitelia počas dvoch týždňov intenzívne zapájali žiakov do rôznych aktivít. Starší žiaci II.stupňa sa na hodine Techniky naučili ako demontovať koleso na bicykli, ako si môžu sami opraviť defekt, či ako si udržiavať svoj bike v dobrej kondícii. Absolvovali tiež prednášku Bezpečne na cestách.

 

Žiaci v školskom klube vypracovali projekty na tému História a vývoj bicykla. Počas kampane sa žiaci podelili o svoje skúsenosti z cyklistiky, tiež o zážitky so svojím prvým bicyklom. Často sa vraj dostanú na tréning či krúžok rýchlejšie na bicykli ako autom, pretože sa vyhnú dopravnej kolóne.

Páči sa im mať v našom meste Trnava toľko cyklociest, kde sa cítia na bicykli bezpečnejšie. Istejšie sa však cítia na kolobežke, pretože je pravdepodonosť pádu menšia.

Kampaň sa skončila a všetci sme si zaželali veľa šťastných kilometrov bez nehody na našich dvojkolesových „tátošoch“.

 

Ing. Katarína Remišová

 

ZŠ Atómová 1 Trnava

Organizátor
Partneri