TRENČIANSKA TURNÁ – Základná škola s materskou školou Samuela Timona – Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná

Naša škola sa do kampane zapojila opäť po roku.

Na začiatku bola výzva v školskom rozhlase

Nasledovalo každodenné počítanie účastníkov. Niekoľko učiteľov sa rozhodlo v tieto dni minimalizovať cestu do školy autom.

V piatok 8. 10. 2021 boli všetci, ktorí sa do kampane zapojili, pozvaní na malú sladkosť a boli zaregistrovaní. V nasledujúce dni bude tombola, v ktorej budú vyžrebovaní víťazi spomedzi zaregistrovaných. A čuduj sa svete, cena sa ujde všetkým, ktorí sa do akcie zapojili….

Organizátor
Partneri