STUDIENKA – Základná škola s materskou školou – Studienka 222, Studienka

Naša škola, Základná škola s materskou školou Studienka, sa nachádza na Záhorí, je to malá dedina so 140 žiakmi v škole. I my sme sa zapojili do kampane – Do školy na bicykli. Veľmi nás táto súťaž zaujala a tešíme sa, že i žiaci sa môžu podieľať na šetrení životného prostredia. Podľa čísiel väčšina žiakov sa zapojila do kampane a využívajú ekologické spôsoby dopravy nielen počas tejto súťaže. Zapojili sa žiaci 1. až 9. ročníka, najmä mladší žiaci zapojili i svojich rodičov a starých rodičov. Mnohí rodičia si až teraz uvedomili, že je pred školou menej áut a mnohí by si dokonca vedeli predstaviť, že by svoje deti mohli pustiť i samé do školy bez sprievodu dospelej osoby. Veľmi sme vďační za túto kampaň. 

Prikladáme i fotografie

 

 

 

 

Organizátor
Partneri