STARÁ BYSTRICA – Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica

Do obľúbenej kampane „Do školy na bicykli“ sa zapojil aj 2. stupeň ZŠ Stará Bystrica. Deti nám dochádzajú na bicykloch do školy nielen zo Starej Bystrice, ale aj zo spádových obcí  Klubina a Radôstka, do ktorých je vybudovaný obojsmerný asfaltový cyklochodník. Žiaľ, škole chýbajú stojany. Máme pri škole veľký areál a veľmi by sme privítali funkčné stojany na bicykle. Zatiaľ žiaci odkladajú bicykle ku stromom a provizórnym stojanom z dreva. Robili sme anketu o tom, prečo chodia do školy na bicykli. Na prvom mieste napísali, že ich baví bicyklovanie. Ďalšie odpovede zneli, že pre zdravý životný štýl, rýchlejšie sa dopravím do a zo školy ako autobusom, baví ma bicyklovanie s kamarátmi, pre lepšiu kondíciu, nemíňam peniaze rodičom. Žiaci zapózovali na bicykloch pred Slovenským orlojom, kreslili svoje tátoše (bicykle) na výtvarnej a dopravnej výchove. Žiaci si uvedomujú, že bicyklovanie naberá na popularite najmä pre využitie bicykla ako zdravého ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy.

Organizátor
Partneri