SOKOĽANY – Základná škola – Sokoľany 147, Sokoľany

V rámci projektu Na bicykli do školy sme sa snažili zapojiť celú školu aj motivovať žiakov, nakoľko sme neplnoorganizovaná škola tak myslím, že úspech to v celku aj malo /napriek žiakom zo SZP/.

Mali sme besedu o bezpečnej jazde na bicykli , o povinnej výbave a ochranných prvkoch. Vyskúšali sme si opravu defektu na bicykli . Koordinátorka Dopravnej výchovy na škole tiež došla do školy na bicykli a nakoľko žijeme v obci, žiaci chodia aj na autách /poniektorí/. Najviac však využívajú pešiu chôdzu. Čo nás veľmi teší, že aj tak sa do projektu zapojili.

Prečítali sme si knihy o bicykloch , pozreli na youtube rôzne typy bicyklov a tiež známych pretekárov, medzi nimi aj populárny SAGAN. Nakreslili sme si bicykel, doplnky a urobili výstavku na škole. Žiaci mali radosť, lebo viacerí nevlastnia ani len bicykel , takže sme zabezpečili na škole aspoň kolobežky a tie žiaci využívajú niekedy aj na hodinách telesnej výchovy , nakoľko nemáme na škole ani telocvičňu. V rámci DV sme si zopakovali aj pravidlá cestnej dopravy.

Žiaci sa vedia tešiť z aktivít a vidieť to na ich tvárach , čo sa nedá nahradiť. 😊

koordinátorka Mgr. Semanová

Organizátor
Partneri