SMOLENICE – Základná škola s materskou školou – Komenského 3, Smolenice

ZŠ v Smoleniciach má riaditeľku, ktorá v sebe v nedávnom období objavila cyklovášeň. Dokonca, kúpila si aj nový bicykel! V tridsiatich ….. rokoch J Aby toho nebolo málo, hlavným koordinátorom kampane Do školy na bicykli som sa stal ja, nadšený priaznivec dvoch kolies. Spojilo sme teda sily a dali hlavy dokopy.

Vedeli sme, že máme na škole obrovský potenciál. Smolenice ležia pod najvyšším vrchom Malých Karpát a zdravý životný štýl by deti mali mať v sebe hlboko zakorenený. Stačí v nich iba rozdúchať tie tlejúce isričky.

Prvou našou snahou bola „akcia instagram.“ Podujal som sa natočiť krátke promo videjko, ktoré by žiakom ukázalo, aká môže byť cyklistika čarovná. Myslím, že videjko malo úspech a deti sa o kampaň začali zaujímať. Dôkazom je každodenný nárast počtu bajkov a kolobežiek. Druhým krokom bola propagácia cyklistiky a jej priaznivých vplyvov na naše zdravie počas vyučovacích hodín. Čerešničkou na torte bola spoločná symbolická cyklojazda areálom školy v posledný deň trvania kampane. Šikovný trik s odpadnutou poslednou hodinou zafungoval a spolu s piatimi učiteľmi sa areálom hmýrilo 127 detí. Učitelia pritom využili zdieľané bicykle, ktoré sú v Smoleniciach horúcou novinkou. Krásna účasť! Obzvlášť, ak zoberieme do úvahy, že až 41 z našich žiakov do Smoleníc dochádza zo susednej dediny, a teda pre nich by bolo zapojenie sa do súťaže nebezpečné.

A prečo to všetko? Ušľachtilý dôvod: Všetci predsa chceme, aby boli naše deti fit a nestali sa z nich iba ďalší lenivci sediaci za volantom svojho miláčika. Aj pri ceste do 20 metrov vzdialeného obchodu.

A dôvod číslo dva? Nebudeme si nič nahovárať. My, ľudia, sme tvory súperivé, a preto nechceme iba šíriť osvetu, ale aj súťažiť!

Veríme v lepšie zajtrajšky! Na bicykli J

 

Mgr. Martin Machovič

ZŠ s MŠ Smolenice

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31609-v-smoleniciach-jazdilo-na-bicykli-naraz-127-deti/

Organizátor
Partneri