SLOVENSKÁ VOLOVÁ – Materská škola – Slovenská Volová 54, Slovenská Volová

Som riaditeľkou jednotriednej materskej školy v Slovenskej Volovej. Našu školu navštevuje 15 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Keďže deti majú radosť z pohybu nedalo sa nereagovať  na Vašu výzvu Do školy na bicykli. Do akcie sa zapojili aj niektorí rodičia a starí rodičia detí. Týždeň do školy na bicykli materská škola usporadúva aj v jarných a letných mesiacoch. Pre deti je táto aktivita veľmi atraktívna a zároveň aj zdraviu a pohybu prospešná.

Organizátor
Partneri