Školy získali peniaze na cyklostojany

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nedávno zverejnilo podporené projekty z historicky prvej dotačnej schémy zameranej špeciálne na školskú mobilitu, konkrétne stojany na parkovanie bicyklov pri školách. Spustenie tohto finančného mechanizmu je jedným z úspechov kampane Do školy na bicykli, nakoľko práve číslami z nej sme argumentovali pri jeho presadzovaní.

Viac ako 70 % zapojených škôl má už dnes nedostatok parkovacích miest na bicykle a 93 % v predminulom ročníku kampane označilo, že by práve takúto formu pomoci zo strany štátu privítalo. Nedostatočné podmienky pre odkladanie bicyklov sú zároveň podľa našich prieskumov jeden z hlavných dôvodov, prečo niektorí žiaci nejazdia do školy na bicykli.

Stojany na bicykle pri škole v Starej Ľubovni.Sme preto veľmi radi, že sa ministerstvo zameralo aj na túto oblasť. Zamrzia len trochu nešťastne nastavené podmienky, ktoré znevýhodnili obce oproti mestám či tých žiadateľov, ktorí sa rozhodli spolufinancovať kvalitnejšie projekty z vlastných zdrojov. Zároveň je tu ale príležitosť napraviť to v ďalších kolách. V prvej výzve bolo podporených 28 škôl kvôli limitu 750-tisíc eur, žiadosť však zaslalo až 186 a celkový dopyt prekročil 4 milióny eur. Ide o výborný signál, že školy majú značný záujem rozvíjať cyklodopravu a bolo by premrhanou šancou tento záujem nevyužiť!

Zoznam schválených žiadostí nájdete na stránke ministerstva.

Organizátor
Partneri