SKALKA NAD VÁHOM – Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom

Tak ako každý rok naša škola privítala možnosť zapojiť sa do kampane Do školy na bicykli. Žiaľ plány nám skrížila karanténa a niektoré aktivity naplánované na prvý októbrový týždeň sa nám nepodarilo zrealizovať. Našťastie sme stihli zúčastniť sa v septembri jednej peknej akcie usporiadanej Trenčianskym samosprávnym krajom a napriek upršanému počasiu pár odvážlivcov prišlo na bicykli. Absolvovali sme cyklovýlet po našej novej cyklotrase zo Skalky nad Váhom do Zamaroviec pri Trenčíne, cestou sme dostali zaujímavú prednášku o bezpečnosti na cestách a o správnej výbave bicyklov, nechýbali ani pekné darčeky od Zelenej župy. Po návrate do školy sme pokračovali diskusiou na tému ochrany životného prostredia a znižovania uhlíkovej stopy. Následne vzrástol trend žiakov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov, ktorí začali na dopravu do našej školy používať bicykle, kolobežky, či začali chodiť pešo.

Dúfam, že v začatom trende budeme pokračovať a že sa nám podarí šíriť osvetu aj za bránami školy.

Organizátor
Partneri