SKALICA – Základná škola – Strážnická 1, Skalica

Naša škola sa zapojila do tejto kampane prvýkrát. Prezentovali sme ju prostredníctvom školského rozhlasu krátkou reláciou o dôsledkoch škodlivých emisií na životné prostredie i na život jednotlivca.  Taktiež letáčikmi, ktoré sme rozdávali vo vestibule školy s krátkym výkladom o tom, aký je pohyb zdravý a čo všetko prináša pre fyzické aj psychické pohodlie človeka a aké negatíva prináša obezita a nezdravý životný štýl.  Žiakov táto kampaň zaujala a radi sa do nej zapojili. U nás žiaci bežne používajú najmä bicykle na dopravu do školy, kolobežky menej. Väčšinou sú to žiaci II. stupňa. Máme aj veľa žiakov dochádzajúcich z okolitých dedín, preto v tomto prípade je to veľmi obmedzujúce. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa a tešíme sa opäť o rok.
Ďakujeme veľmi pekne za možnosť zapojiť sa do tohto projektu a tešíme sa o rok.
Zároveň Vám želáme veľa úspechov a pozitívnych ohlasov.
S pozdravom
Mgr. Denisa Vašková
koordinátor ZŠ Strážnická Skalica

Organizátor
Partneri