RUŽOMBEROK – Základná škola Andreja Hlinku – Černovských martýrov 29, Ružomberok

ponúkame Vám pohľad na našu verziu Do školy na bicykli. Vrámci 10 dní sme do nej zapojili nielen „naše“ deti a všetky pani učiteľky, ale aj rodičov, starých rodičov, pána policajta, vášnivého cyklistu – cestovateľa a dokonca aj aktivistov z cyklistického spolku. 

Na začiatku akcie deti dostali preukaz C-K-CH (cyklistu, kolobežkára, chodca), do ktorého zbierali pečiatky každé ráno po príchode do školy. 

Natočili sme si vlastnú kampaň, aby sme tak deti povzbudili a motivovali k tomu, aby vytiahli bicykle a prišli na nich do školy, prípadne prišli po vlastných.  Cieľom bolo presvedčiť ich aj rodičov, aby sa do školy nevozili na autách. 

Zorganizovali sme 2 besedy s cyklistami : Borisom Dunčkom, (#Chlap v kuchyni Zack-Zack),  ktorý precestoval  na bicykli nielen Slovensko a je známy a aktívny aj na soc. sieťach a  s chlapcami z Liptovského cyklistického spolku, známymi u nás aj vďaka akcii „Nebuď ako Laco“ (#ruzomberkombajkom) , v ktorej dokazujú, že bicykel je na pohyb v meste tým najlepším prostriedkom. 

Téme sme sa venovali takmer na všetkých predmetoch a vo všetkých triedach, nevynímajúc poobedný školský klub. 

Všetky deti poznajú bicykel, ale už menej im boli známe témy:  bezpečnosť na cestách, dopravné značky,  alkohol a cyklista / chodec, dôležitosť stravy , ako fungujú brzdy, povinná či odporúčaná výbava cyklistu, ako vyrátať rýchlosť a údaje štatisticky spracovať, … Nevynechali sme ani cudzie jazyky a snažili sa naučiť deti aspoň pár dôležitých pojmov, týkajúcich sa cyklistiky . 

Zorganizovali sme aj niekoľko zábavných akcií s touto tematikou a tak si deti vytvorili vlastný cyklokomiks, spievali „bájsikl“ , robili rozhovor so starými rodičmi , či jedli bicykel z rôznych surovín. 

Ponuka bola široká, myslím, že každý si tam niečo našiel a odniesol so sebou domov. 

Celé naše snaženie si môžete pozrieť  v priloženom videu. 

Organizátor
Partneri