RUŽOMBEROK – Materská škola – Š. Moyzesa 30, Ružomberok

ZDRAVO DO ŠKÔLKY

 

Sme štvortriedna materská škola na ulici Š. Moyzesa v Ružomberku a projekt Do školy na bicykli nás oslovil a hneď sme sa zaregistrovali. Akciu sme spropagovali prostredníctvom plagátikov v priestoroch škôlky a každý rodič ho našiel aj v maily.

Je hmlisté ráno,  27. september a na detičky čaká žabka Janka, ktorá prifrčala do škôlky na kolieskových korčuliach, ovečka Evička, ktorá prišla pešo. Na kolobežke dobehol aj macko Lacko, ktorý vítal deti pri bráničke. To bolo radosti!!! Deti prichádzali na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách aj  pešo. Keď bola cesta príliš dlhá, na bicykel sadli rodičia a doviezli svoje ratolesti. Každé dieťa hneď dostalo od žabky Janky PREUKAZ ZDRAVÉHO JAZDCA a nálepku od Evičky ovečky. Niektorí si so žabkou aj zasúťažili. Čo myslíte? Kto vyhral?

Nálepky deti získali za každý deň počas dvoch týždňov, keď neprišli do škôlky autom. Niektorým deťom neprekážalo ani daždivé počasie. Na naše prekvapenie bolo veľa detí, ktoré naplnili preukaz všetkými nálepkami. Do akcie sa zapojili aj pani učiteľky, upratovačky aj kuchárky, ktoré vytiahli bicykle, alebo precvičili nôžky. Najlepší deň bol 28. september, kedy prišlo do škôlky len 14 detí autom a 52 bez. Krásne skóre. Druhý týždeň nás zasiahla vysoká chorobnosť a  jedna trieda nemohla súťažiť. No aj tak nás to neodradilo a pokračovali ostatné 3 triedy. 8. októbra vyhodnotili triedne pani učiteľky súťaž a aktívne deti získali odmeny. No najväčšou odmenou pre všetkých bola radosť z účasti na súťaži.

Akciu hodnotím ako veľmi úspešnú. Ukázali sme deťom a rodičom, že do škôlky, neskôr do školy, sa dá prísť aj inak, ako autom.  Urobíme niečo pre svoje zdravie, chránime ovzdušie a cesta môže byť plná radosti. Teší nás, že aj po akcii sú stojany zaplnené bicyklami. Naše dopravné ihrisko využívame a bicyklujeme aj na pobytoch vonku.

Organizátor
Partneri