RUŽINDOL – ZŠ Ružindol

Sprievodné akcie:
– označovanie bicyklov/kolobežiek stužkou – denne
– preteky na kolobežkách
– kontrolo stavu bicyklov/kolobežiek otcami žiakov

Organizátor
Partneri