RÚBAŇ – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda – Rúbaň 407, Rúbaň

Naša materská škola sa zapojila do súťaže „ Do školy na bicykli “ počas dvoch týždňov od 27. 09. 2021 do 8. 10. 2021.

Sme jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v malej dedine Rúbaň okres Nové Zámky. Aj keď sme malá škôlka s veľkým nadšením sme sa zapojili do súťaže. Deti prichádzali ráno do materskej školy na bicykli, odrážadle, či kolobežke. V pár prípadoch ich doprevádzali na bicykli i rodičia. Boli motivované tým, že pomáhajú sebe  i prostrediu.

Pri hrách a hravých činnostiach vyfarbovali rôzne obrázky a s radosťou vyhotovili aj krásnu nástenku.

Na pobyt vonku sme sa vybrali cez dedinu na bicykloch, odrážadlách a kolobežkách. Deti si nasadili prilbu, reflexnú vestu a s veľkou radosťou vyrazili do obce. Všímali si dopravné značky pre chodcov ale aj pre dopravné prostriedky. Keď sme sa vrátili , na školskom dvore sme si zahrali hru : „Na strážnika “ , pri ktorej sme precvičovali základné farby červenú a zelenú, základné dopravné pravidlá.

Tento deň sa nám vydaril. Deti sa cítili veľmi dobre a s radosťou porozprávali svojim rodičom svoje zážitky a pocity, ktoré prežili v tento krásny deň.

Organizátor
Partneri