PÚCHOV – Základná škola Jana Amosa Komenského – Komenského 50, Púchov

Milí žiaci, milí pedagógovia, milí rodičia

Aj tento rok sa naša škola zapojila do 7. ročníka

 projektu “DO ŠKOLY NA BICYKLI. “  Pre našu školu to bol 2. ročník, kedy sa naši žiaci aj učitelia aktívne zapojili do tohto projektu a za to by sme všetkých chceli poďakovať. 

Projekt trval od :

  1. 9. – 8. 10. 2021 

Zapojili sa žiaci 1.-9. ročníka.Minulý rok sa do projektu zapojilo 238 materských, základných či stredných škôl

Zapojiť sa mohli všetci žiaci aj učitelia. Išlo nám hlavne o to aby sme podporili zdravú, ekologickú a bezpečnú dopravu žiakov do školy. Heslo podujatia je “ NETRÁVME V AUTE VEČNOSŤ “. Nechceme predsa, aby sa z detí stali “ autoholici. “Niektorí žiaci prišli na bicykloch a kolobežkách aj cez nepriaznivé počasie, čo nás veľmi potešilo. Vďaka tejto súťaži sa znížil počet áut, ktoré viezli školákov do školy. Znížil sa aj znečistený vzduch od výfukových plynov.

Organizátor
Partneri