PRIEVIDZA – Základná škola – Ulica Energetikov 39, Prievidza

https://animoto.com/play/c70nz0cl0131ZtyAnOnb9A?bsft_clkid=d4255419-851d-4101-9918-46fedd4229ac&bsft_uid=a80924c6-1e4e-471d-8e0a-e3520bff0c5f&bsft_mid=7c1ae1c3-b93f-4289-8bb9-44b1c5f47ace&bsft_eid=0270f34e-d4e8-32d7-63f1-836a2f94c531&bsft_txnid=bc7501b2-de0d-4bbb-8291-2142a714ea3c&bsft_mime_type=html&bsft_ek=2021-10-15T21%3A28%3A57Z&bsft_aaid=78a7eb6a-516c-4f56-90ad-c468cd94c49f&bsft_lx=4&bsft_tv=11

Organizátor
Partneri