PREŠOV – Základná škola – Prostějovská 38, Prešov

Veľmi radi sme našu školu ZŠ Prostějovskú 38 v Prešove zapojili do projektu Do školy na bicykli.
Táto akcia sa stretáva s veľkým záujmom, nakoľko chodia ku nám žiaci z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.
Mnohí prichádzajú veľmi ekologicky – na bicykloch, na kolobežkách, na skatoch a samozrejme aj pešo.
Teší nás veľký záujem žiakov aj pedagógov o tento druh dopravy.
Práve preto sme sa rozhodli urobiť tieto 2 týždne zaujímavejšími pre všetkých.

Žiaci 1.stupňa absolvovali dopravnú súťaž  areáli školy, kde si ozrejmili pravidlá cestnej premávky a starší žiaci absolvovali trasu okolo Torysy a tiež jazdu zručnosti.

Organizátor
Partneri