PREŠOV – Súkromná materská škola – Mukačevská 1, Prešov

Do kampane sa naša materská škola  zapojila po prvykrát a zo strany rodičov a deťmi bola prijatá  veľmi pozitívne.    O  tejto udalosti boli rodičia a deti informovaní letáčikmi, ilustračným plagátom na informačnej nástenke pre rodičov, na webovej stránke školy a motivačným zvukovým príbehom pre deti, ktorý si  vypočuli   z interaktívneho displeja, umiestneného v hale pre rodičov a deti. Na informačnú tabuľu sme umiestnili motto: Deti chránime nie preto, že je to naša povinnosť, ale preto, že ich milujeme. Našich rodičov sme zapojili do práce ako rovnocenného partnera. Aby sme  zachovali systémovosť a kontinuitu teoretickej a praktickej dopravnej výchovy, tak sme spojili  sily a rodinám sme ponúkli svoje skúsenosti a zručnosti (metodický manuál) a pomôcku – CD  s dopravnou tematikou: „Cyklisti na cestách“, „Vidieť a byť videný“. Ponúkali sme rodičom  putovnú knihu  „Mladý záchranár“ s dopravnou výchovou,  „ Môj bicykel“, byť zodpovedným za svoje zdravie a zdravie iných. Poobede sme rodičom  prezentovali cez interaktívny displej krátke videonahrávky a fotodokumentáciu  to, čo sme v priebehu dňa robili –  prvé kroky malých  deti na bicykli a odrážadlách až po bicyklovanie na cyklodráhe.

 

Táto kampaň  rozšírila deťom zážitkové učenie, posilnila rolu rodiča ako vzor a príklad, vzťahy v rodinách o aktívny pohyb   a priniesla aj nové poznatky a skúsenosti. Deti si  zdokonaľovali samostatné cvičné jazdy na asfaltovom ihrisku, v školskej záhrade a na cyklodráhe. V  rozhovore s deťmi sme sa dozvedeli z prvej ruky čo sa im cestou do škôlky  prihodilo, čo zažili, čo objavili, koho stretli, ako si zlepšili motorické schopnosti, ako prijali nové pravidlá, čo znamená pre nich zodpovednosť, súťaživosť, zdravá rivalita, byť zodpovedným za svoje zdravie a zdravie iných. Deti si vychutnávali stretnutie a ukážky z práce Mestskej polície  a polície Okresného riaditeľstva PZ. Všetky mobilné aktivity, radosť z pohybu  sme zaznamenali na fotografiách.

 

Aktuálna situácia je taká, že aj nám chýbajú priestory aj stojany na dočasné uloženie bicyklov a kolobežiek. Ak chceme, aby naše deti dýchali čistý vzduch a boli zdravé, tak naše školy musíme meniť na parkoviská pre nemotorové vozidlá.

 

Koordinátorka: Iveta Sisková

Organizátor
Partneri