POVAŽSKÁ BYSTRICA – Základná škola sv. Augustína – Moyzesova 1, Považská Bystrica

Od 28. 09. 2021 do 08. 10. 2021 sme sa zúčastnili akcie pod názvom DO ŠKOLY NA BICYKLI. Akciu zorganizoval p. učiteľ Tomáško. Do akcie sme sa snažili zapojiť čo najviac detí, avšak keďže je to pilotný program účasť bola menšia, ale ak táto akcia bude prebiehať aj o rok, tak zapojenosť žiakov bude omnoho väčšia. Úlohou pre tento rok bolo namotivovať deti, aby prišli do školy na bicykloch alebo kolobežkách. Niektoré deti sa natoľko stotožnili s akciou, že im ani 15 kilometrová vzdialenosť nerobila problém, aby prišli do školy na bicykli. Počas akcie sme zhromažďovali, kto zo žiakov kedy išiel do školy na bicykli alebo kolobežke. Aby bola súťaž zaujímavejšia, pripravili sme pre 6 detí aj ocenenia. Samozrejme sme sa snažili zapojiť aj učiteľov, ktorí sa do akcie radi zapojili. Po skončení akcie sme vyžrebovali 6 detí, ktoré získali hodnotné darčeky.
Výsledky súťaže:
1. Hanka K.
2. Agátka K.
3. Ondrej K.
4. Terezka F.
5. Alex B.
6. Adam J.
Špeciálne ocenenie taktiež vyžrebovaním spomedzi učiteľov, ktorý sa zapojili získala p. učiteľka Lucia B.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, a veríme, že o rok sa zapojí ešte väčšie množstvo detí.

Organizátor
Partneri