OSIKOV – Základná škola – Osikov 102, Osikov

Začalo sa to úplne nevinne. Vyučujúca na hodine slovenčiny sa opýtala žiakov, koho považujú za najlepšieho priateľa človeka. Jeden žiačik povedal „bicykel“. Deti sa zasmiali. Učiteľka prostredníctvom  otázok  priviedla žiakov k uvažovaniu nad tým, prečo si spolužiak vybral práve bicykel.

V zapätí na to sme zaregistrovali súťaž „Do školy na bicykli“ a aktivita v našej škole bola „na svete“. Deti s nadšením prichádzali do školy na kolobežkách a bicykloch. Človek by neveril, čo dokáže správna motivácia, nadšenie učiteliek  a dobrý nápad ako vybrať bicykel z kôlničky. Konečne sa naše deti začali viac hýbať. Prečo? Pred samotnou súťažou  takmer polovicu našich žiakov privážali do školy rodičia autom. A zrazu pred školou prestali parkovať autá, ale bicykle a kolobežky.

V priebehu súťaže sme vymýšľali,  ako zdôrazniť deťom, že šport je fajn.

Prvou aktivitou bola „Kolobežka Bežka – pretek kolobežkárov na školskom dvore.

Druhá súťaž bola pre bicyklistov „Bike je naj – žiaci súťažili na futbalovom ihrisku.

Tretie prekvapenie bolo, keď k nám na školský dvor prišli dopravní policajti „Si naozaj dobrý bicyklista“

Štvrtá aktivita bola zameraná na bicyklovanie podľa dopravných značiek „Poznáš ma?“

Prekvapením pre nás bola aktivita rodičov pri tvorbe sloganov „Básnické črevo Tie najlepšie sme zhudobnili a žiaci ich odprezentovali vo videu.

V pláne boli aj ďalšie súťaže, „bicykluje celá dedina“  alebo „bicykel má každá rodina“. No v bardejovskom okrese nás zastavila  pandémia a obmedzenia.

Ako sa tento projekt – súťaž  skončila?…… Neskončila…… Naši žiaci aj naďalej prichádzajú do školy na bicykloch a kolobežkách. Pred školou je ich každý deň takmer 25 kusov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s týmto nápadom.

Mgr. Ľubomíra Maníková

Základná škola Osikov

 

Organizátor
Partneri