ORAVSKÝ PODZÁMOK – Základná škola s materskou školou – Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zapojili do kampane pod názvom „Do školy na bicykli “.

Aj naša základná škola chcela podporiť deti v dochádzaní do školy nielen pešo, či na aute,  ale aj na bicykli alebo kolobežke. Chceme v deťoch budovať zdravé a ekologické dopravné návyky a v neposlednom rade chrániť našu planétu Zem  pred znečisťovaním. Počas desiatich dní sme si pre deti prvého stupňa pripravili aktivity:

-dodržiavanie pravidiel cestnej premávky , kvíz poznáš dopravné značky s p. policajtom z nášho okresného zboru polície

-konštrukcia, údržba  bicykla spojená s prezentáciou, kreslenie na tému bicyklovanie, kolobežkovanie  môj koníček

-kolobežkovanie na našom školskom dopravnom ihrisku

-záver- vyhodnotenie kampane , vyhodnotenie najaktívnejšieho triedneho kolektívu zapojeného do kampane v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke či odrážadle. Každý žiak zapojený do kampane dostáva medailu za účasť a podporu kampane .

Nakoľko sme  spádová škola  a naši  žiaci dochádzajú  z troch vzdialených obcí asi 10km našu kampaň sme z dôvodu bezpečnosti žiakov presmerovali na druhý stupeň našej základnej školy .

Organizátor
Partneri