OKOČ – Základná škola Jánosa Aranya s VJM – Arany János Alapiskola – Hlavná 22, Okoč

Do kampane „Do školy na bicykli“ sa už nezapájame prvý krát. Na našej škole má mnohých nasledovateľov z radu žiakov, učiteľov, ostatných zamestnancov školy a aj rodičov.

Toho roku sa kampaň spojila s rôznorodými aktivitami jednotlivých tried resp. skupín školského klubu detí:

  • Mapovanie cyklotrás v okolí obce, ktoré obchádzajú štátne cesty, sú teda pre deti bezpečné. Jeho cieľom bolo nalákať žiakov, ich rodičov k víkendovým aktivitám stráveným na bicykli. Trasy s popisom a lákavými fotografiami boli zverejnené na internetovom portály a facebook stránky školy.
  • Cyklotúra triedy spojená s návštevou domácich miláčikov spolužiakov v spojitosti s Medzinárodným dňom zvierat. Navštívené zvieratká boli predstavené v pútavom videu, ktoré bolo zavesené na facebook stránku školy a nazbieralo početné množstvo like-ov.
  • Téma bicyklovania bola prepojená s recykláciou nasledovným sloganom:

bi – cykluj

re – cykluj

Po diskusii na túto tému žiaci v školskom klube vytvárali z odpadového materiálu hry pre svoju zábavu.

  • V súvislosti s kampaňou, ktorej heslom je: Nie som autoholik boli v rámci našej školy okrem cyklistov odmenení aj žiaci, ktorí do školy pravidelne dochádzajú pešo a žiaci cestujúci z odľahlejších usadlostí verejnou hromadnou dopravou. Títo žiaci taktiež nevyužívajú komfort osobného auta a počas svojej prechádzky na a z autobusovej zastávky mnohokrát musia čeliť nepriaznivým meteorologickým podmienkam. Medzi nimi boli vyžrebované hodnotné ceny financované zo sponzorských darov.
Organizátor
Partneri