NOVÉ ZÁMKY – Základná škola – Hradná 22, Nové Zámky

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky sa aktívne pripojila spolu s ostatnými základnými školami do siedmeho ročníka projektu „Do školy na bicykli“. I napriek upršanému počasiu  v niektorých dňoch, prišli žiaci počas trvania projektu do školy na bicykloch, či kolobežkách. Veľmi nás potešilo, že túto aktivitu podporili aj rodičia, ktorí sprevádzali svoje deti do školy tiež na bicykloch a vymenili tak pohodlie svojho auta. Už v minulosti sa nám podarilo v spolupráci s rodičmi z našej školy dosiahnuť to, aby autá v okolí základnej  školy pri parkovaní nemali zapnutý motor, lebo výfukové plyny z áut neprospievajú detským pľúcam. Spojením týchto aktivít prispievame k tomu, že sa snažíme v našej škole podporovať zdravé, ekologické a bezpečné  prostredie pre  našich žiakov.

 

Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, rodičom ale aj kolegom, ktorí podporili túto skvelú myšlienku.

 

Mgr. Monika Pintérová, koordinátorka projektu

 

 

Organizátor
Partneri