NOVÁ BAŇA – Základná škola Jána Zemana – Školská 6, Nová Baňa

Už v poradí druhý krát sme sa zapojili do kampani do školy na bicykli. Počas dvoch týždňov sa naši žiaci do školy „prepravolali“ na bicyklách, kolobežkách, skatboard a v neposlednom rade/ chodili na pešo. V týchto dvoch týždňoch nám počasie prialo nakoľko „iba“ dva dni boli daždivé aj napriek tomu žiaci prišli ako mali J Využitie bicyklov a kolobežiek žiaci mali nie len na prepravu do školy ale  sme „zúročili“ aj na hodinách TSV kde sme žiakom pripravili svalom pomedzi kužele a preteky na bike. Nevynechali sme ani našich najmenších žiakov, kt. počas dvoch týždňov mali športové aktivity v poobedňajších hodinách. Okrem toho sa pridali k nám aj niektorí kolegovia. Využili sme trasu v okolí našej školy od ulice školskej po nábrežnú /kvôli bezpečnosti žiakov/. Kampaň hodnotím ako veľmi pozitívnu, nakoľko treba žiakov viesť k pohybovým návykom, zdravému životnému štýlu a to hlave praktickou činnosťou. Veľmi pozitívne hodnotím, že k žiakom sa pridali aj samotní rodičia /aj na pešo /. V našimi žiakmi budeme pokračovať aj naďalej a viesť ich pohybu.

Organizátor
Partneri