MOJMÍROVCE – Základná škola – Školská 8, Mojmírovce

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť kampane, aj keď nie za účelom víťazstva, ale propagácie zdravšieho spôsobu dochádzky. Sme spádová škola, dochádza k nám veľa detí z okolitých 4 dedín a bohužiaľ, tieto deti nemohli chodiť na bicykli. Na našej škole organizujeme každoročne jazdu na vlastnom dopravnom ihrisku /máme svoje vyrobené dopravné značky, elektrický svetelný semafor/. Tento rok sa uskutoční až koncom októbra, pretože nám prerábali dlažbu. Máme aj nejaké cyklostojany, ale keď prší /čo bolo aj počas súťaže niektoré dni/ nemáme prístrešky. Najaktívnejšie deti boli odmenené Saganovou zelenou kartičkou, ktoré nám zostali z predchádzajúcej kampane.

Podľa mňa, aj detí, by sa mohli do súťaže počítať aj deti, ktoré chodia do školy pešo, pretože aj to je zdravý spôsob pohybu a nie všetky majú bicykel.
Organizátor
Partneri