MODRA NAD CIROCHOU – Základná škola s materskou školou – Modra nad Cirochou 250, Modra nad Cirochou

Do tejto akcie sme sa po roku opäť s radosťou zapojili, vzhľadom k tomu, že mnohí naši žiaci prichádzajú do školy na bicykloch či kolobežkách. Akciu sme propagovali plagátmi na školských nástenkách, oznamom na školskej internetovej stránke i na rôznych sociálnych sieťach.  

Aj žiaci sa tešili na túto akciu, čo potvrdzujú rekordne vysoké čísla. Našťastie sa nám corona vyhýba… dokonca sa nám 2x podarilo, že naozaj všetci žiaci prišli na bicykloch a kolobežkách. Počas akcie sme zistili, že naše svojpomocne vytvorené stojany na bicykle kapacitne nepostačujú, preto boli bicykle opreté o školské zábradlia a kolobežky boli voľne odstavené po bočných školských chodníkoch. Táto akcia mala úspech nielen u detí ale aj u dospelých, keďže aj zamestnanci školy išli príkladom a prišli na týchto ekologických dopravných prostriedkoch. Učitelia podporili túto akciu aj tematicky – projektové vyučovanie, dopravná výchova…

Touto súťažou sme sa snažili prispieť k zníženiu hustoty premávky v okolí školy, k zníženiu ekologickej stopy i k posilňovaniu imunitného systému nielen u detí ale aj u dospelých.

Organizátor
Partneri