MICHALOVCE – Stredná odborná škola obchodu a služieb – Školská 4, Michalovce

Začiatok jesene je už aj tradične obdobím udržateľnej dopravy.

Preto sa od 27. septembra do 8. októbra 2021  aj naša škola zapojila do 7. ročníka celonárodnej kampane „ Do školy na bicykli 2021“. Jej hlavným cieľom bola podpora ekologického dochádzania žiakov. Zároveň sme chceli preukázať, že aj tento spôsob dopravy je nielen zdravý, efektívny, ale aj praktický.

Všetci zapojení žiaci našej školy, ktorí využili jeden z dopravných prostriedkov ako napr. bycikel, kolobežka, in line korčule, získali kartu po rannom nahlásení       v kabinete telesnej a športovej výchovy. Túto kartu mohli využiť v daný deň výmenou za jednu zlú známku. Zároveň ich učitelia telesnej a športovej výchovy  za ich húževnatosť a pohybovú aktivitu ohodnotili jednotkou.

Sme radi, že sme aspoň trocha mohli podporiť  EKO dopravu nášho okolia a tak   zlepšiť podmienky pre aktívnu mobilitu žiakov.

V prípade možnosti by sme radi aj v budúcnosti prispeli k rozvoju pohybovej aktivity žiakov. Aj prostredníctvom kampane  „Do školy na bicykli“ sa budeme naďalej snažiť u nich pestovať zdravý životný štýl.

 

ĎAKUJEME!

S pozdravom

Kabinet telesnej a športovej výchovy

SOŠ obchodu a služieb Michalovce

Organizátor
Partneri