MICHALOVCE – SOŠ obchodu a služieb, Školská 4

Jeseň je už aj tradične obdobím alternatívnej dopravy. Preto sme sa aj v tomto školskom roku rozhodli zapojiť do 8. ročníka celonárodnej kampane „ Do školy na bicykli 2022“. Chceli sme preukázať, že aj tento spôsob dopravy je nielen zdravý, efektívny, ale aj praktický. Všetci zapojení žiaci našej školy, ktorí využili jeden z dopravných prostriedkov ako napr. bicykel, kolobežka, in line korčule, skateboard získali kartu po rannom nahlásení  v kabinete telesnej a športovej výchovy. Túto kartu mohli využiť v daný deň výmenou za jednu zlú známku. Zároveň ich učitelia telesnej a športovej výchovy  za ich húževnatosť a pohybovú aktivitu ohodnotili jednotkou. Sme radi, že sme aspoň trocha mohli podporiť  EKO dopravu nášho okolia a tak zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov. V prípade možnosti by sme radi aj v budúcnosti prispeli k rozvoju pohybovej aktivity žiakov a budovaniu základných ekologických hodnôt. Aj prostredníctvom kampane  „Do školy na bicykli“ sa budeme naďalej snažiť povzbudiť a zvýšiťzáujem žiakov o zdravé a ekologické spôsoby dopravy.

Organizátor
Partneri