MICHALOVCE – Obchodná akadémia – Kapušianska 2, Michalovce

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 po prvýkrát zapojila do kampane Do školy na bicykli. Vieme, že súťaž nevyhráme, ale chceli sme podporiť dobrú myšlienku: ,,Netrávte v aute večnosť!“

Budova Obchodnej akadémie v Michalovciach  sa nachádza na okraji mesta, obklopená cestami s frekventovanou premávkou. Veľa žiakov  dochádza do Michaloviec z okolitých dedín autobusom a odtiaľ sa presúvajú peši na vyučovanie, čo nie je veľmi bezpečné.  Nebezpečná je i jazda do školy na bicykli – nie je vybudovaná cyklotrasa, ktorá by tieto problémy vyriešila.  Mesto má cyklotrasu, ale v centre, čo je viac ako 2 km od školy. Počet žiakov používajúcich na cestu do školy bicykel, je preto veľmi nízky. V blízkej dobe sa však plánuje inštalácia  dobíjacích staníc elektrických kolobežiek v blízkosti školy, čo môže zvýšiť využitie kolobežiek na dopravu do školy.

Priebeh:

O projekte sa žiaci  v predstihu dozvedeli z príspevkov na stránke školy a v rozhlasovom vysielaní.

Od 27.9. sme do tabuľky zaznamenávali počet žiakov, korí sa do školy dostavili na bicykli a na kolobežke. Nebolo ich veľa – 43. Za príčinu považujeme to, že väčšina našich žiakov dochádza zo susedných miest a obcí do Michaloviec autobusom alebo vlakom. Z celkového počtu 218 je to  121 žiakov. Vzdialenosť z autobusovej a železničnej stanice do školy je približne 3 km. Túto trasu prešli peši denne v priemere 39 žiaci. Zvyšok využíval MHD.

V rámci hodín telesnej výchovy prebiehali  diskusie o základných predpisoch a povinnej výbave cyklistov.

V závere kampane sme spustili anketu, v ktorej mali žiaci uviesť 3 dôvody, prečo chodiť do školy bicyklom. Najčastejšie uvádzané: ochrana životného prostredia, podpora zdravia človeka, finančná  nenáročnosť.

Dúfame, že dochádzka žiakov do školy bicyklom či kolobežkou sa stane pre našich žiakov viac atraktívnejšou.

Organizátor
Partneri