MATIAŠOVCE – Základná škola – Mlynská 1, Matiašovce

Sme maličká „malotriedka“ s počtom žiakov 19. Počas týchto dvoch športových týždňov do školy chodilo iba 18 žiakov, lebo 1 žiak bol celý čas v karanténe. Jedna žiačka zásadne odmietala sadnúť na bicykel a podporiť nás v aktivite. Teda z 18 žiakov sa do aktivity zapojilo 17. Žiaci striedali počas dvoch týždňov kolobežky a bicykle. Jeden deň sme si vyhradili iba pre kolobežky a urobili súťaž v rýchlej jazde. Najprv súťažili jednotlivci, potom dvojice na 1 kolobežke. Dobre sme sa pobavili. Okrem súťaže pán učiteľ oboznámil žiakov s jednotlivými súčasťami bicykla, dokonca odmontoval koleso, aby to názorne ukázal. Deťom rozdal kľúče, aby sa pokúsili odmontovať koleso na vlastnom bicykli alebo kolobežke. Deti po chvíli skonštatovali, že sa o to pokúsia až trošku podrastú. Taktiež sme si zopakovali pravidlá jazdy na bicykli. Na hodine VYV žiaci urobili 2 plagáty, na ktorých vymaľovali alebo nakreslili svoje kolobežky a bicykle. Skrášlili ich tiež dopravnými značkami, semaformi, básničkami, či  chráničmi. Na záver sme všetkých zapojených žiakov odmenili cukríkmi podľa pravidla 1 deň na bicykli = 1 cukrík. Šiesti žiaci prišli do školy na bicykloch, aj v nepriaznivom počasí, počas celého trvania aktivity. Tí si okrem cukríkov odniesli aj reflexné prvky. Pre žiakov to boli 2 týždne dobrej zábavy.

Organizátor
Partneri