MALÉ DVORNÍKY – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda – Malá 256, Malé Dvorníky

Do programu „do školy na bycikli“ sa zapojila aj materská škola v Malých Dvorníkoch. Všetci z 30 detí zvedavo čakali na prekvapenie čo dostanú za to, že si vybrali bycikel namiesto motorových vozidiel čo ich privezie do materskej školy. Nakoľko ide o malej deti, veľká vďaka ich rodičom, ktorí podporili svoje deti a s nadšením ich priviedli k zdravému životnému štýlu. V priebehu dvoch týždňov deti do škôlky prišli byciklom alebo rollerom, keď bolo dobré počasie. Časté zlé počasie síce náš program neuľahčilo, ale naše deti vydržali školenie, akonáhle slnko trochu vysvietilo, dvor už pokrývalo mnoho bicyklov.  Školáčki za odmenu dostali balóni a samolepiace rozprákové obrázky. Koncom programu, ako darček naše šikovné lienky a včielky dostali diplom a ceruzkový balíček. Máme za sebou veľmi úspešné dva týždne, sme radi, že sme sa zapojili do programu a myslíme si, že s tým prispejeme aby sme mohli žiť lepšie a zdravšie v budúcnosti.

Organizátor
Partneri