MAJCICHOV – Základná škola J. Palárika – Majcichov 536, Majcichov

Do akcie sa zapojili žiaci  celej školy podľa svojich možností a aktuálneho počasia. Menší žiaci sú, čo sa týka dochádzky,  viazaní na rodičov a ich zaužívaný spôsob dopravy. Vplyv na spôsob dopravy do školy zohráva aj to, že mnohí žiaci dochádzajú do školy zo susednej obce a nemenili svoj zvyk. 

Žiaci vyšších ročníkov mali možnosť si pozrieť prezentáciu, zameranú na údržbu bicykla a bezpečnosť cestnej premávky. Menší žiaci  sa naučili podať prvú pomoc pri odreninách, ktoré najčastejšie vznikajú pri cyklistike. Zistili, že pomôcť pri nehode , je naozaj náročné. Ďalej poznávali dopravné značky a zopakovali si ich pri hre Pexeso. Druhá prezentácia bola zameraná na hľadanie riešení rôznych modelových krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť na ceste a  samozrejme prevencii. Žiaci sa naučili, ako si chrániť zdravie ochrannými prvkami a že je veľmi dôležité, aby bol cyklista osvetlený. Cieľom bola propagácia zdravého životného štýlu a dôležitosť pohybu u detí.  

 

Organizátor
Partneri