LEOPOLDOV – Základná škola – Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov

V rámci zníženia emisií, zlepšenia fyzického či psychického zdravia sme sa rozhodli zapojiť do projektu Do školy na bicykli. V spolupráci so Školským parlamentom sme 27. septembra rozbehli akciu. Cieľom bolo zníženie environmentálnej záťaže a  podporenie udržateľného spôsobu dopravy do škôl. 

Naši žiaci sa do školy presúvali chôdzou, kolobežkou či bicyklom. Keďže naša škola leží v malom mestečku, pohyb autom tu nie je až taký častý. Žiaci často využívajú na svoj presun dopravu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Počas dvoch týždňom sme venovali spolu s členmi parlamentu zvýšenú pozornosť počtu žiakov. Ten sa príliš nelíš od bežných dní. Ich počet závisel aj od počasia. V dni, keď neprší sú naše cyklostojany plne vyťažené, až do takej miery že často nám ani nestačia. Preto by sme privítali navýšenie ich kapacity, aby sme mohli pomôcť k zlepšeniu životného prostredia.

Organizátor
Partneri