KUNERAD – Materská škola – Kunerad 213, Kunerad

Ako materská škola sme sa zapojili do projektu „Do školy na bicykli,“ pretože sa na dennej báze vykonávajú pohybové aktivity na odrážadlách, bicykloch, kolobežkách, deti sú motivované k pohybu (k čomu máme prispôsobené aj dopravné ihrisko) a k dochádzaniu do MŠ bez áut. Deti sme začali motivovať tak, že sme si na triedach vytvorili plagátiky, kde deti zbierali body, nálepky. Viedli diskusie o zdravom životnom štýle, o tom, prečo je pohyb v živote človeka dôležitý a nevyhnutný.

Deti dochádzali poctivo do MŠ na bicykloch, odrážadlách, kolobežkách, ktoré sme následne využívali aj na dopravnom ihrisku pri činnosti – pobyt vonku. Deti sa pravidelne zúčastňovali aj branných vychádzok do lesa.

Deti sa pravidelne oboznamujú, opakujú si dopravné označenia, pravidlá bezpečného pohybu / presunu po cestnej premávke, bezpečnostné prvky pri pohybe na bicykloch, odrážadlách po cestnej komunikácii, pravidlá bezpečnosti pre chodcov.

Posledný deň projektu boli zapojené detičky odmenené vodičským preukazom a diplomom.

Organizátor
Partneri