KOSTOLNÉ KRAČANY – Základná škola s VJM – Alapiskola – Šipošovské 514, Kostolné Kračany

Počet zapojených žiakov: každý žiak (45) sa zúčastnil celotýždňového programu v Kostolných Kračanoch

Žiaci súťažili aj prakticky aj teoreticky.

 

Program:

04.10.2021 (pondelok)

 • Učitelia spolu so žiakmi sa rozprávali o tom, kto odkiaľ, akými dopravnými prostriedkami prichádza do školy, ako sa pri tom cítia
 • Koľko im trvá cesta do školy
 • S akými dopravnými značkami sa stretnú na ceste
 • Vysvetliť: Prečo je dôležité, aby využili dopravné prostriedky? Aká forma je najvýhodnejšia pre zdravie?
 • Prezentácia s úlohami Téma: Dopravná výchova

 

05.10.2021 (utorok)

 • Tímová práca:
 1. Úloha: Nakresliť mapu okolia školy
 2. Úloha: vyfarbiť dopravné značky
 3. Úloha: Aké dopravné prostriedky poznajú?
 4. Úloha: Ktoré dopravné prostriedky sú dostupné pre ich?
 5. Úloha: Zakrúžkuj, ktoré dopravné prostriedky patria medzi najväčších znečisťovateľov vzduchu!
 • V rámci telesnej výchovy žiaci predstavia zručnosť na bicykli a kolobežke na školskom dvore

 

06.10.2021 (streda)

Bezpečne na bicykli

 • Učitelia spolu so žiakmi sa rozprávali o pravidlách pre cyklistov
 • Trénovali jazdu zručnosti na bicykli cez prekážkovú dráhu ale aj jazdu podľa pravidiel cestnej premávky
 • Cyklotúra v dedine pre 3., 4. a 5. ročník

 

 

07.10.2021 (štvrtok)

 • Učitelia školy zorganizovali cyklotúru okolo dediny
 • Absolvovali sme cyklotúru, ktorá trvala 45 minút

 

08.10.2021 (piatok)

 • Posledný deň učitelia so žiakmi zhrnuli celotýždennú aktivitu
 • Vyhodnotili sme úspešnosť aktivít
Organizátor
Partneri