KOŠICKÝ KLEČENOV – Materská škola – Košický Klečenov 43, Košický Klečenov

Na začiatok by sme sa Vám chceli veľmi pekne pod’akovať za možnosť zapojiť sa do súťaže, nakoľko sme jednotriedna MŠ.  Táto súťaž bola pre nás výzvou a určite budeme v tom pokračovať.  

        Bolo potrebné spojiť spoločne sily pedagogického zboru, rodičov detí a zriad’ovateľa. Snažili sme sa dosiahnúť čo najväčšiu účasť mobility, ktorou sme sa zo začiatku dosť trápili. V dnešnej dobe, ked‘ rodičia dochádzajú do práce niekoľko kilometrov je pre nich praktické a pohodlnejšie priviesť dieťa v aute ako na inom dopravnom prostriedku. Na cestu bicyklom nemáme prispôsobené chodníky pre cyklistov medzi obcami.  Do našej materskej školy chodia deti aj z iných priľahlých okolitých, kde rodičia svoje deti privážajú autami alebo využívajú autobusovú dopravu. 

          Ako kampaň sme vytvorili vlastný oznam o podporu rodičov (bolo potrebné motivovať najprv samotných rodičov). Pri motivacii detí sme využili prezentáciu a samotné aktivity, ale nebolo potrebné toľko apelovať, kedže  pohyb majú veľmi rady. Ako kampaň sme s deťmi vymysleli video so zapojením ostatných detí v dedine, aby sa dopravili do školy na dopravnom prostriedku, ktorí je bez emisii. Nám sa podarilo znížiť počet áut pred budovou materskej školy. Do školy na bicykli sa zapojilo 6 detí z celkového počtu 12. Aj napriek zvýšenej chorobnosti detí to považujeme za úspech.  Spestril sa nám pobyt vonku, ked’že deti si dopravné prostriedky nechávali v materskej škole. Vymýšľali sme rôzne aktivity, súťaž, veľa sme sa rozprávali o životnom prostredí a kládli otázky na túto tému, deti výtvarne znázornili iný pohľad na našu planétu – ako vyzerá, ako sa cíti ked’sa vyvážame v autách a ako na bicykli. Pocity z bicyklovania detí sme nahrali na video.  Zria’dovateť nás podporil finančnými prostriedkami na podporu aktivít k tejto súťaži.

 

      Dúfame, že sme prispeli  aspoň malým krôčikom k zlepšeniu  udržateľnej mobilite. Deti z materskej školy Košický Klečenov si to veľmi užili. Ďakujeme.

Organizátor
Partneri