KOLTA – Základná škola s materskou školou – Kolta 245, Kolta

Naša základná škola v Kolte sa opäť veľmi rada zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Naši žiaci sú ekologicky a environmentálne ladení, radi sa zamýšľajú nad zlepšovaním ekologickej situácie, lepším životným štýlom… Svedčí o tom aj fakt, že viac ako polovica žiakov chodieva do školy peši a štvrtina pravidelne na jar a jeseň využíva na dopravu do školy práve dve kolesá – bicykel alebo kolobežku. Nájde sa zopár otužilcov, ktorí prídu do školy aj v chladnejšom počasí. Počas niekoľkých dní nám kampaň pokazilo počasie, ale veľmi nás potešil pohľad na naše cyklostojany, keď sme v nich aj v tom daždi, videli vždy odstavených zopár bicyklov.

Isto chápeme aj dôvody prepravy detí (hlavne mladších) práve autom, ale tešíme sa, že tento rok pribudlo viac mladších žiakov, ktorí presvedčili svojich rodičov na príchod do školy kolobežkou či bicyklom. Veríme, že ich bude každým rokom viac, a to nie len počas 2 týždňov trvajúcej kampane.

Ako minulý rok, aj tento sme kampaň podporili rozhlasovými okienkami a oznamami, triednymi rozpravami, besedami a prezentáciami, vyvesením plagátikov na škole, ako aj našej FB a webovej stránke školy. Žiaci si niekoľko krát mohli zasúťažiť počas veľkých prestávok na školskom ihrisku a porovnať a zmerať si svoje schopnosti na ich dvojkolesových tátošoch. Finišovali sme úžasnou „Spanilou jazdou na dvoch kolesách po Kolte“. Tu sme sa stretli pred školou a jazdili sme ulicami obce, kde s dozorom koordinátorke (mne J ) veľmi pomohli aj rodičia a nad bezpečnosťou našich cyklistov dohliadlo aj super policajné auto.

Verím, že sme aj takto spoločne spropagovali bicykle a kolobežky ako jeden z najefektívnejších a najzdravších spôsobov prepravy. Bicyklovanie prináša nie len radosť z pohybu, je to zdravý spôsob prepravy, ktorý nezaťažuje životné prostredie a nevytvára tak po nás veľkú uhlíkovú stopu, ale je dostupné pre každého od malých detí po seniorov. Jazdou na bicykli môžeme spojiť pravidelnú pohybovú aktivitu s každodennou rutinou a naše telo sa nám odvďačí.

Fanúšikov bicyklovania a kolobežkovania je stále viac… A aj takáto úžasná vec, ako táto kampaň rozhodne deti a mladých ľudí motivuje a učí k zdravému životnému štýlu, k športovaniu, k pohybovým aktivitám a určite aj vzdeláva, aby sa na tých bicykloch a kolobežkách vedeli aj zodpovedne správať v bežnej doprave vo svojom meste.

 

S pozdravom koordinátorka na ZŠ Kolta Mgr. Denisa Cimbaliková  – Dobicyklovania, priatelia! J

 

Organizátor
Partneri