JAZERNICA – Základná škola len s ročníkmi I. stupňa – Jazernica 84, Jazernica

Do našej školy ZŠ Jazernica chodia žiaci na bicykloch denne počas celého roka spolu s našimi zamestnancami, ktorí bývajú v jej okolí. Preto sme povýšili túto kampaň na organizovanie výletov do okolia našej krásnej obce a spolu sme podnikli neuveriteľných 124km v priebehu 10 dní. Zorganizovali sme si súťaž v obratnosti a technike jazdy i výtvarnú súťaž. Projekt Do školy na bicykli bol zážitkom nielen pre deti, ale i pre všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov.
S pozdravom,
ZŠ Jazernica
Organizátor
Partneri