JATOV – Základná škola s materskou školou – Jatov 189, Jatov

V krátkosti by som Vám chcela v mene našej školy ZŠ s MŠ Jatov popísať naše súťažné týždne Do školy na bicykli, ktoré sme spojili nie len s dochádzkou na bicykli či kolobežke, ale taktiež sme spojili výchovno-vzdelávaciu činnosť v súvislosti s dopravnou výchovou. Počas týchto dvoch týždňov sme robili s deťmi rôzne výtvarné činnosti, spoznávali sme dopravné značky, pravidlá cestnej premávky, učili sme sa piesne o dopravných prostriedkoch, riešili úlohy v pc programe s názvom s Martinom na ceste. Žiaci sa veľmi tešili z aktivít, z daných činností.
V prílohe zasielame fotky.
Prajeme veľa úspechov!
Mgr. Lucia Federičová
Organizátor
Partneri