HOSŤOVCE – Materská škola – Hosťovce 224, Hosťovce

S veľkou radosťou sa naša Materská škola zapojila do kampane: ,,DO ŠKOLY NA BICYKLI.“ Motivácia prebiehala tak, že deťom sme ukázali vytlačený plagát, následne nato začal rozhovor o tom, aké by bolo super, keby chodili do MŠ na bicykli, kolobežke a pod., motivácia naďalej pokračovala cez rozhovor, o tom či chodia s rodičmi na bicykloch.  Deti to veľmi ústretovo poňali, keď si ich rodičia preberali v poobedných hodinách, hneď im hovorili: ,,zajtra prídeme na bicykli mamina…“ Po víkende sme vítali deti a každé prišlo s nejakým dopravným prostriedkom, deti sa tešili, že mohli prísť na svojom bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Rodičia túto kampaň taktiež uvítali, dokonca niektoré mamičky prišli na bicykli tiež. Ďalšou motiváciou a aktivitou pre deti bolo, že sme im spoločne pripravili provizórnu “cyklotrasu,“ ktorá sa nachádzala v areáli MŠ, táto trasa mala v deťoch vzbudiť väčší záujem o aktivitu. Deti, ktoré prichádzali do MŠ si mohli aj s rodičmi túto trasu prejsť. Trasa bola nenáročná, ale zábavná, deti prechádzali pomedzi prekážky (viď. fotodokumentácia a prezentácia v prílohe.) Túto trasu sme obmieňali a s deťmi sme ju počas pobytu vonku aj zdolávali. Bola to veľmi milá aktivita a deti sa vzájomne podporovali a povzbudzovali, keď prechádzali cez prekážky. Sme veľmi spokojní, že táto kampaň v našej malej Materskej škole takto dopadla, naďalej deti v priaznivom počasí chodia na svojich bicykloch alebo kolobežkách. Ďakujeme v menej celej Materskej školy za túto príležitosť zapojiť sa do kampane. S pozdravom koordinátorka aktivity Bc. Andrea Gahýrová.

Organizátor
Partneri