HOROVCE – Materská škola – Horovce 183, Horovce

dovoľte mi spolupodieľať sa na Vašej výzve „Do školy na bicykli“ našimi kolážami fotiek vytvorených z aktivít realizovaných na našej škole v priebehu kampane. Žiaľ, počet zapojených detí bol silno ovplyvnený aktuálnou pandemickou situáciou, čo sa odrazilo aj na celkovom počte dochádzky detí s bicyklami, odrážadlami či kolobežkami uvedených na prezenčnej listine.
Avšak aj napriek vplyvu pandemickej situácie na plnenie úloh výzvy Do školy na bicykli sa nám spoločne podarilo zrealizovať pre naše Lienky pekné a poučné ativity. Boli zamerané na poznávanie pravidiel cestnej premávky, vytvorenie motivačného plagátu pre zapojenie sa do výzvy, usporiadali sme súťaž o najrýchlejšiu jazdu na bicykli, kolobežke a odrážadle, vyrobili sme diplomy pre aktívnych účastníkov, implementovali sme pieseň  Na bicykli  od Smejka a Tanculienky do spoznávania krás bicyklovania, rozprávali sme o vplyve využívania takéhoto druhu dopravy na ochranu životného prostredia a vytvorili si pozitívnejší vzťah k bicyklovaniu, športovaniu a  pohybu na čerstvom vzduchu.
Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto úžasného projektu, a zároveň za silnú motiváciu pokračovať v podobných aktivitách počas tematických dní na našej škole, kedy plánujeme usporiadať aktivitu „Dopraváčik – možnosť získať detský vodčák“.

Organizátor
Partneri