HLBOKÉ- Základná škola – Športová 259, Hlboké

Naša škola sa do súťaže zapojila po prvý krát a žiakov veľmi zaujala. Prvé dni prišlo na bicykli len pár žiakov, neskôr už takmer všetci, ktorí mohli. Sme malá škola, ktorú navštevuje 14 žiakov a niektorí aj dochádzajú autobusom (a veru boli smutní, že nemôžu aj oni prísť na bicykli). Keďže táto výzva bola pre nás celkom nová, potrebovali sme sa popasovať so základom, a to sú pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. Žiaci dostali výklad prostredníctvom pútavej prezentácie a absolvovali aj kvíz, po skončení ktorého získali „Vodičský preukaz cyklistu“.

V súťaži by sme radi vyhrali stojan na bicykle, ktorý nám už veľmi chýba, nakoľko náš starý nám nepostačuje. 

Organizátor
Partneri