GALANTA – Základná škola Gejzu Dusíka – Mierová 10, Galanta

V dňoch 27.9.2021 až 8.10.2021 sa naša škola – Gejzu Dusíka v Galante zúčastnila súťaže Do školy na bicykli 2021. Z celkového počtu 500 žiakov, kde takmer polovica chodí do školy pešo, prichádzalo na bicykli či kolobežke každý súťažný deň 43-50 žiakov a 7 zamestnancov školy. Preto sme sa rozhodli na záver súťaže, dňa 8.10.2021 usporiadať kampaň, prostredníctvom ktorej by sme motivovali aj ostatných žiakov prísť do školy aspoň jedenkrát na kolobežke alebo bicykli. Individuálne sme chodili po jednotlivých triedach a inšpirovali žiakov, aby aspoň posledný deň súťaže neprišli autom. Vyzdvihovali sme, aký je dôležité zdravý pohyb a udržanie čistého životného prostredia. Našim cieľom bolo podporiť tak ekologické dochádzanie a zdravý životný štýl žiakov, a taktiež znížiť počet áut v blízkosti školy. Kampaň dopadla relatívne dobre. Posledný deň súťaže prišlo do školy 82 žiakov na kolobežke alebo bicykli. Vo formácii hadíka sme prešli symbolické dva okruhy okolo školy, aby sme aj ostatným žiakom i dospelým ukázali, že je možné do školy dochádzať ekologickejšie a zdravšie. Náš malý úspech sme zvečnili spoločnými fotografiami v priebehu jazdy a na našom novom kruhovom objazde, ktorý bol vybudovaný kvôli stále sa zhusťujúcej premávke v blízkosti školy. Žiaci boli z akcie nadšení a už sa nevedia dočkať budúcoročnej súťaže, do ktorej sa určite zapojíme.

Organizátor
Partneri