ČERVENICA PRI SABINOVE – Základná škola – Červenica pri Sabinove 130, Červenica pri Sabinove

Naša základná škola sa nachádza v centre obce, v blízkosti ciest 1. a 2. triedy. Školu navštevujú žiaci z našej, ale aj  z blízkych obcí. Patríme do siete neplnoorganizovaných škôl, tzv. málotriedky.

Do akcie  Do školy na bicykli sme sa zapojili prvýkrát, hoci sme už v minulosti organizovali akcie zamerané na osvojovanie si praktických pravidiel cestnej premávky cyklistov. Keďže našu školu navštevujú žiaci vo veku 6 až 10 rokov, ktorí sa môžu pohybovať na cestách na bicykli len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov, zamerali sme sa hlavne na upevňovania a  získavanie nových poznatkov v oblasti jazdy na bicykli a údržby bicykla..

V jedno sychravé ráno k nám zavítal dopravný policajt, s ktorým sme si zopakovali, a aj doplnili naše vedomosti o bezpečnej jazde na bicykli formou prezentácie. Policajt však neprišiel sám. Na pomoc mu prišli dobrovoľní hasiči, ktorí nás naučili, ktoré časti bicykla je potrebné pred jazdou skontrolovať, ale aj ako sa opravuje defekt. Na blízkej komunikácii sme pod dohľadom dopravného policajta a dobrovoľných hasičov trénovali bezpečnú jazdu na bicykli. Naučili sme sa manévrovať medzi kužeľmi, dodržiavať bezpečné rozostupy a predchádzať vzájomným kolíziám. Už vieme, že chodcom na priechode pre chodcov musí dať aj cyklista prednosť, a že značka STOP nám prikazuje zastaviť sa a  zhodnotiť situáciu skôr, ako prejdeme cez cestu. Hoci sme len malí školáci, išlo nám to veľmi dobre a okrem pochvál sme si vyjazdili aj malé odmeny.

Organizátor
Partneri