BREZOVICA – Základná škola s materskou školou – predprimárne vzdelávanie – Školská 321, Brezovica

Rozhodli sme sa v našej MŠ zamerať na 2 aspekty bicyklovania:
1. Bezpečnosť
2. Pravidlá bicyklovania
Prečo práve tieto?
V našej dedine Brezovica sa deti preháňajú hore dole na bicykloch aj kolobežkách. Ale takmer žiadne dieťa nenosí ochrannú prilbu.
Po konzultácii s rodičmi v predškolskej triede sme zistili, že všetky deti prilby majú, ale ich nenosia. Aby sa mohli bicyklovať aj v areáli MŠ, prilby si doniesli a postupne si na nich začali zvykať. Ku koncu 2 týždňov to už bola pre predškolákov samozrejmosť.
Kolegyne zo strednej triedy spolu s pani školníčkou sa rozhodli pre deti vytvoriť dopravné ihrisko v nefektívne využívanej zadnej časti školského dvora. Spoločne navrhli a namaľovali cestičky, prechody pre chodcov a kruhový objazd a vytvorili aj dopravné značky. To bolo radosti!
Deti si takto počas dvoch týždňov precvičovali ako správne a bezpečne jazdiť na bicykli. Na konci boli odmenení sladučkými perníkovými medailami!
A na bicykloch do škôlky stále chodia. Aj keď už začalo snežiť!
Organizátor
Partneri